info@dtfl.pl  ///  +48 660 069 940

SafeLab | Realizacja | evosoft.pl

SafeLab

System zarządzania syrenami ostrzegania ludności


System ostrzegania ludności powstał w celu łatwiejszego zarządzania ogłaszaniem alarmów oraz ostrzeżeń przed różnymi rodzajami zagrożenia.

Zobacz również:
Rozwiązanie dedykowane Rozwiązanie dedykowane - tworzenie aplikacji
"W nawiązaniu do wykonanych przez evosoft usług obejmujących integrację systemu handlowego ze sklepami internetowymi oraz projekt graficzny sklepu, chciałbym wyrazić ogromne uznanie i zadowolenie z Państwa usług. Firma..."
ARKADIUSZ NOWACKI, PREZES ZARZĄDU ZOBACZ REFERENCJE

Case studySystem ostrzegania ludności powstał w celu łatwiejszego zarządzania ogłaszaniem alarmów oraz ostrzeżeń przed różnymi rodzajami zagrożenia, takimi jak:

  1. pożary
  2. powodzie
  3. skażenia
  4. naloty bombowe z użyciem broni zarówno konwencjonalnej
  5. zła pogoda
  6. przerwa w dostawie prądu
  7. przerwa w dostawie wody pitnej

Program wyposażony jest w skalowalną mapę poglądową, z naniesionymi na nią ikonami symbolizującymi położenie syren oraz sond poziomu.

Ze względu na odpowiedzialność, jaka ciąży na pracowniku obsługującym system, w programie zaimplementowano system autoryzacji, który pozwala na ustalenie, kto włączył jaki alarm o jakiej godzinie.


W programie zintegrowano także dostęp do sond poziomu wody w rzekach i jeziorach (sonarami). Program odczytuje na bieżąco poziomy wody w tych zbiornikach, interpretując jednocześnie zagrożenie związane z poziomem, oraz określając tendencję tego poziomu, co pozwala na realną ocenę zagrożenia i ewentualne ogłoszenie alarmu przeciwpowodziowego.


Program posiada także funkcję ciągłego odczytu napięcia akumulatora zasilającego sonar, jak i napięcia podawanego przez panel solarny, służący do ładowania akumulatora. Gdy któreś z napięć jest zbyt niskie w odniesieniu od ustawionych w konfiguracji wartości, lub jeśli nie można uzyskać odczytu poziomu wody, stan sonaru jest określany jako „Uszkodzony”, a jego ikona jest zmieniana na ikonę adekwatną do stanu, co pozwala na szybką reakcję osoby obsługującej system, w postaci wysłania ekipy naprawczej.

Zarządzanie ogłaszaniem alarmów sprowadza się do zaznaczenia na mapie syreny symbolizowanej przez koło o odpowiednim do jej stanu kolorze, i wybraniu w górnej części okna programu alarmu lub ostrzeżenia, które należy ogłosić. Program prosi o potwierdzenie włączenia alarmu, i gdy je uzyska, wysyła do syreny sygnał włączenia danego alarmu.Gdy alarm jest włączony, to ikona syreny zarówno na mapie, jak i na liście syren jest zamieniana na odpowiednią dla danego rodzaju alarmu, i wyświetlana jest animacja symbolizująca nadawanie sygnału dźwiękowego. Oprócz tego, w prawym dolnym rogu okna programu prezentowana jest lista aktualnie nadawanych alarmów, wraz z czasem zakończenia ich nadawania.

Oprócz funkcji podstawowych programu, jakimi są zarządzanie alarmami oraz odczyt poziomów wód z sonarów, program oferuje także funkcje pomocnicze, takie jak:

1. Dostęp do historii włączania alarmów, pozwalający na określenie, kto i kiedy włączył alarm na danej syrenie.2. Konfiguracja użytkowników, mających dostęp do systemu.3. Określanie i wyświetlanie zasięgu syreny, w postaci promienia podanego w metrach, lub też określenia obszaru nieregularnego, jeśli dźwięk syreny jest wygłuszany przez naturalne przeszkody terenowe w postaci lasów, wzgórz, lub przez budynki.4. Zapis danych konkretnej syreny.5. Informacje o sonarze.6. Historię pomiarów poziomu wody dla danego sonaru.